Komentovaná procházka a setkáni s obyvatelmi

Pomoci dotazníku proběhl sběr nápadů a podnětů pro spracování návrhu studie, děkujeme za vaši účast! Dne 22.3. o 16:00 bude následovat komentovaná procházka územím s architekty a s obyvateli, sraz před kinem. Od 18:00 pak naváže večerní posezení za účasti architektů v zasadačce kina. Těšíme sa na setkání.

Velešín

On-line verze:

https://velesin.cityupgrade.cz

City Upgrade